ZARAN
Litter Z


08.06.2019
4 lata, 3 miesiące i 21 dni

Ojciec / Father
ChPL
Wiatr We Włosach Polot
Matka / Mother

Młodzieżowy Champion Polski


Skazka Kniazhie Zoloto
Umaszczenie / Colour
Czarny- podpalany z białym

Zaran to średni samiec ( 81 cm, 37kg) o zrównoważonym temperamencie, nie nachalny. Świetne dogaduje się także z innymi samcami, potrafi odnaleźć się w dużej grupie psów wszelkich ras. Mieszka z trzema kotami. Odwoływalny w 100%. Otwarty do ludzi, dzieci. Bardzo dobrze odnajduje się także na coursingach. Zajmując punktowane miejsca : 2 x 3rd place, 1x4th place Polish Championship. 

Zarciu ma prawidłowe wyniki badań : usg serca, ogólne usg narządów wewnętrznych, morfologii krwi, rtg kończyn. Jest to typowy przedstawiciel rasy o arystokratycznym wyglądzie, suchy, proporcjonalny. Ma piękną głowę, ciemny pigment oczu i nosa, przepiękne małe i cienkie uszy, jakie trudno zaobserwować u obecnych przedstawicieli rasy. Wspaniała linia górna z płynnym łukiem, długi prawidłowo noszony ogon, zajęcza łapa.

Zaran is a medium male (81 cm, 37 kg) with a balanced temperament, not intrusive. He also gets along great with other males, he can find himself in a large group of dogs of all breeds. He lives with three cats. 100% revocable. Open to people, children. He is also very good at coursing. Taking points places: 2 x 3rd place, 1x4th place Polish Championship. Zarciu has normal test results: ultrasound of the heart, general ultrasound of internal organs, complete blood count, X-ray of the limbs. This is a typical representative of the breed with an aristocratic appearance, dry, well-proportioned. He has a beautiful head, dark pigment of the eyes and nose, beautiful small and thin ears, which are difficult to observe in the current representatives of the breed. Great topline with a flowing arch, long correctly carried tail, harefoot.

ZAAR, LitterZ

ZORK, LitterZ

ZAFRA, LitterZ

ZIA, LitterZ


POZOSTAŁE SZCZENIĘTA Z MIOTU Litter Z